پنجشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۶
:. مستحبات غسل جنابت .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مستحبات غسل جنابت  


1. استبرا به بول پيش از غسل جنابت ؛ در صورتى كه جنابت به علت خروج منى باشد.
2. سه مرتبه شستن دو دست تا مرفق يا نصف ذراع يا تا بند دست . در اين خصوص فرقى ميان غسل ترتيبى و ارتماسى نيست .
3. سه مرتبه مضمضه (گرداندن آب در دهان ) و استنشاق كردن (آب در بينى كردن و بيرون ريختن ) پس از شستن دو دست ؛ البته يك مرتبه نيز كفايت مى كند.
4. دست كشيدن بر اندام براى اينكه يقين پيدا شود كه آب به همه جاى بدن رسيده است .
5. سه بار هر يك از اعضا را غسل دادن .
6. ذكر نام خداوند متعال با گفتن بسم اللّه يا بسم اللّه الرحمن الرحيم كه ذكر دومى بهتر است .
7. خواندن دعايى كه در حال انجام غسل روايت شده است به اين كه بگويد: اللهم طهر قلبى و تقبل سعيى واجعل ما عندك خيرالى واشرح صدرى و اجر على لسانى مدحتك و الثناء عليك ، اللهم اجعله لى طهورا و شفاء و نورا انك على كل شيى ء قدير ؛ البته اگر اين دعا پس از تمام شدن غسل خوانده شود، بهتر است .
8. رعايت كردن موالات (پى در پى شستن ) و شستن از بالا به پايين در غسل ترتيبى .
9. مستحب است كه زنان موهاى بافته سر خود را هنگام غسل باز كنند.
(152)
10. براى غسل از يك صاع (سه كيلو) آب استفاده شود، نه بيشتر.(153)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 19:10 | | لینک به این مطلب
چهارشنبه سی ام خرداد ۱۳۸۶
:. وضو گرفتن با آب هاى زير مكروه مى باشد .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

وضو گرفتن با آب هاى زير مكروه مى باشد:

 
الف ) آبى كه در آفتاب گرم شده باشد.
ب ) آبى كه در غسل واجب به كار رفته باشد.
ج ) آب متعفن .
د) آب چاهى كه حيوانى در آن افتاده قبل از كشيدن آب چاه به مقدار معين .
ه ) آبى كه در آن مار يا عقرب يا قورباغه مرده باشد.
و) آب نيم خورده زن حائض .
ز) آب نيم خورده موش ، اسب ، قاطر، الاغ و حيوان نجاستخوار و مردارخوار، بلكه آب نيم خورده همه حيوانات حرام گوشت .
(151)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 10:48 | | لینک به این مطلب
دوشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۶
:. مكروهات وضو .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مكروهات وضو  


1. كمك گرفتن از ديگران در مقدمات قريبه وضو؛ مثل ريختن آب در دست وضو گيرنده .
2. وضو گرفتن در محل استنجا؛ مثلا در توالت .
3. وضو گرفتن از ظرفى كه طلاكوب يا نقره كوب است يا نقش صورت بر آن مى باشد.

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 13:45 | | لینک به این مطلب
شنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب وضو .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب وضو

 

1. مستحب است كه مصرف آب بيش از يك مد نباشد؛ (حدود 750 گرم )(131)
2. مسواك كردن ؛ هر چند با انگشت باشد.(132) بهتر است كه با شاخه سبز شاخه اى كه هنوز خشك نشده است ، مسواك نمود. (چوب ادراك ) (133) چرا كه مسواك نمودن ، دهان را پاكيزه ، بلغم را برطرف و حافظه را زياد مى كند و باعث خشنودى حق تعالى است . گفته اند كه دو ركعت نماز بعد از مسواك زدن از هفتاد ركعت نماز به غير مسواك با فضيلت تر است .(134)
3. اگر از ظرف وضو مى گيرد، آن را سمت راست خود قرار دهد و رو به قبله بنشيند.(135)
4. وقتى نگاهش به آب افتاد اين دعا را بخواند: الحمدلله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا ؛ حمد و سپاس شايسته خدايى است كه آب را پاك كننده قرار داد و آن را نجس و ناپاك نساخت .(136)
5. گفتن نام خدا ؛ (بسم اللّه و بالله ).(137)
6. شستن دست ها قبل از شروع وضو (138) و گفتن : اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين ؛ خدايا مرا از توبه كاران و از پاكيزه كنندگان قرار بده .(139)
7. سه بار مضمضه كردن (گرداندن آب در دهان ). بهتر است كه آب را بيرون بريزد (140) و بگويد: اللهم لقنى حجتى يوم القاك و اطلق لسانى بذكرات ؛ خدايا دليلم را روزى كه ملاقات مى كنم تو را به دهانم گذار و زبانم را به ذكر خودت گويا كن !(141)
8. سه بار استنشاق كردن ؛ يعنى آب در بينى كردن و بيرون ريختن و بگويد: اللهم لاتحرم على ريح الجنة واجعلنى ممن يشم ريحها و روحها و طيبها؛ خدايا بوى بهشت را بر من حرام مكن و مرا از كسانى قرار بده كه بو، نسيم و عطر بهشت را مى بويند. (142)
9. دو بار شستن صورت و دست ها.(143)
10. هنگام شستن صورت بگويد: اللهم بيض وجهى يوم تسود الوجوه و لاتسود وجهى يوم تبيض الوجوه خدايا مرا رو سفيد كن روزى كه صورت ها سياه مى شوند و سياه مكن رويم را روزى كه چهره ها سفيد مى شوند! (144)
11- با دست راست يك كف آب بردارد و در كف دست چپ بريز و سپس ‍ روى دست راست بريزد(145) و بگويد: اللهم اعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان ظهرى و لا تجعلها مغولة الى عنقى و اءعوذ الى عنقى و اءعوذ بك من مقطعات النيران ؛ خدايا نامه اعمالم را به دست چپم مده و آن را از پشتم نيز مده و آن را به گردنم نبند! پناه مى برم به تو از تكه هاى آتش !(146)
13. مردها در شستن اول ، آب را بر پشت آرنج بريزند و در شستن دوم بر پيش آرنج قسمت داخلى بريزند؛ بر عكس زن ها.(147)
14. مستحب است كه آب روى قسمت بالاى آرنج ريخته شود.(148)
15. مستحب است كه آب را بر عضو بريزد، نه عضو را در آب فرو ببرد.
16. مستحب است كه هنگام شستن ، دست را بر اعضا بكشد؛ هر چند بدون كشيدن دست ، شسته شود.
17. مستحب است كه هنگام شستن صورت ، چشم ها را باز بگذارد.
(149)
18. مستحب است كه در موقع مسح سر بگويد: اللهم غشنى رحمتك و بركاتك ؛ خدايا رحمت و بركاتت مرا فرا گيرد!
19. سزاوار است كه هنگام مسح پاها بگويد: اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عنى يا ذاالجلال و الاكرام خدايا مرا بر صراط پا بر جا بدار؛ روزى كه پاها بلغزد و سعى و تلاش مرا در راهى قرار بده كه از من بپسندى اى صاحب جلال و اكرام !
20. مستحب است كه بعد از اتمام وضو، بگويد: اللهم انى اسئلك تمام الوضوء و تمام الصلوة و تمام رضوانك و الجنه . الحمداللّه رب العالمين خدايا از تو درستى وضو و نماز و كمال رضوان و بهشت را مى خواهم . حمد براى خداست ؛ خدايى است كه پروردگار جهانيان است .
21. خواندن سوره قدر؛ سه مرتبه بعد از وضو.
22. استعمال بوى خوش .
(150)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 13:37 | | لینک به این مطلب
پنجشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۶
:. مكروهات تخلى .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مكروهات تخلى

  
1. نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلى ، مگر اين كه عورت خود را بپوشاند.(109)
2. نشستن روبرو (110) يا پشت به باد.(111)
3. نشستن در جاده ، خيابان و كوچه و نشستن دم درب خانه و زير درختى كه ميوه مى دهد.(112) زيرا ملائكه در وقت ميوه دار بودن درخت بر آن درختان مى باشند و ميوه را از ضرر جانوران نگه مى دارند.(113) همچنين نشستن در راهى كه به سوى آب است ؛ يعنى محلى كه مردم براى بردن آب به آنجا مى آيند؛ مثل كنار رودخانه ها و سر چاهها و چشمه ها. نيز در اطراف و در حريم خانه كه ملك صاحب آن خانه نيست ، تخلى كراهت دارد؛ وگرنه اگر در ملك تخلى كند، حرام است .(114)
4. خوردن در موقع تخلى .(115) زيرا خوردن در حال تخلى پستى و خوارى نفس است ؛ يعنى اين كار باعث پست نمودن نفس است .(116)
5. توقف زياد در موقع تخلى .(117) زيرا باعث بواسير مى شود.
6. تطهير كردن با دست راست .
7. حرف زدن در حال تخلى ، مگر در حال ضرورت و يا وقتى كه ذكر خدا مى گويد.
(118)
8. ايستاده بول كردن .(119) زيرا ممكن است شيطان عقل را فاسد كند.(120)
9. بول كردن در زمين سخت و سوراخ لانه جانوران ؛ (121) به خاطر اذيت شدن حيوانات يا جن . (122)
10. بول كردن در آب ، خصوصا آب راكد.(123) زيرا حيوانات كوچك در آب مى باشند كه آنها به وسيله بول اذيت مى شوند.(124)
11. خوددارى كردن از بول و غائط؛ ولى اگر ضرر برساند، نبايد خوددارى كند.(125)
12. بول كردن به سمت هوا از جاى بلند، مانند پشت بام .(126)
13. غائط كردن در جايى مثل محل اجتماع كه باعث شود مردم او را لعن كنند.(127)
14. مسواك كردن در حال تخلى . زيرا باعث بوى بد و گندى دهان مى شود.(128)
15. سلام كردن به شخصى كه در حال تخلى است .(129)
16. استنجا با استخوان ، سرگين و ساير مطعومات و خصوصا نان كه كراهت شديد دارد.
17. استنجا با دست چپ در صورتى كه به آن انگشترى باشد كه اسم خدا يا ائمه عليهم السلام بر آن حك شده باشد.
18. همراه بردن قرآن و انگشترى كه اسم خدا يا ائمه معصومين عليهم السلام روى آن حك شده باشد در محل تخلى .
19. استنجا بوسيله آبى كه به غير از نجاست بويش متغير شده باشد.
(130)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 18:44 | | لینک به این مطلب
چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب تخلى.:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب تخلى

 
1. مستحب است كه در موقع تخلى جايى بنشيند كه كسى او را نبيند.(95) زيرا پيغمبر صل الله عليه و آله هرگز در حال تخلى ديده نشد.(96)
2. موقع وارد شدن به مكان تخلى ، اول پاى چپ را بگذارد و موقع بيرون آمدن ، اول پاى راست را بگذارد.(97) اگر شخص در بيابان است و قصد تخلى دارد، مستحب است كه پاى چپ را قدم آخرش بسوى محل تخلى قرار دهد؛ يعنى اول پاى راست را به طرف آن محل بردارد و سپس پاى چپ را.(98)
3. مستحب است كه در حال تخلى سر را بپوشاند.(99) در بعضى روايات آمده است كه علاوه بر پوشاندن سر، حايل ديگرى مانند عبا يا مثل آن را بر روى چيزى كه بر سر گذاشته است ، بكشد. درست شبيه كسى كه شرم و حيا مى كند. انسان بايد اين كار را به جهت حيا و شرم از دو ملك راست و چپ انجام دهد.(100)
4. مستحب است كه در هنگام نشستن ، سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد(101) و پاى راست را باز كند.(102)
5. مستحب است كه پيش از خواب بول نمايد.(103)
6. مستحب است كه پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى بول نمايد.(104)
7. بهتر است بعد از خارج شدن غائط، خود را اول با سنگ و سپس با آب پاك كند تا دست به نجاست نخورد.(105)
8. اگر روبروى ماه يا خورشيد نشسته است ، عورتش را كج كند تا مقابل آن دو نباشد.
9. خواندن دعاهايى كه از ائمه عليهم السلام رسيده است در هنگام داخل شدن در بيت الخلاء، هنگام تخلى ، وقت ديدن آب ، وقت پاك كردن محل بول و غائط، وقت كشيدن دست به شكم ، وقت برخاستن از جاى خود و هنگام بيرون آمدن از بيت الخلاء سفارش شده است . (تفسير اين دعاها در رساله هاى علميه و مفاتيح الجنان آمده است .)
10. استبرا نمودن بعد از خارج شدن بول كه اين عمل براى مردهاست . استبرا يعنى خواستن و طلب پاكى مجراى بول ؛ به اين طريق كه انگشت وسط دست چپ را نزديك به مخرج غائط گذاشته و سه مرتبه به قوت تا بيخ آلت بكشند، سپس انگشت اشاره را زير آلت و انگشت شست را بالاى آن گذاشته و تا ختنه گاه سه مرتبه بكشند و سپس سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.
11. سه بار اح اح كردن در حال انجام عمل استبرا تا كمك به استبرا نمايد.
12. استنجا (محل بول يا غائط را شستن ) با دست چپ . زيرا خداوند دست چپ را براى كارهاى پايين قرار داده است ؛ همان طور كه دست راست را براى كارهاى بالا، مانند خوردن و وضو گرفتن ، قرار داده است . اما اگر مانعى در ميان باشد كه نتواند با دست چپ استنجا كند، استفاده از دست راست اشكالى ندارد.
(106)
13. استنجا با آب سرد كه اين كار بواسير را دفع مى كند.(107)
14. اگر در بيت الخلاء عطسه كرد، حمد بگويد و صلوات بفرستد.(108)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 13:32 | | لینک به این مطلب
سه شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب دوران باردارى .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب دوران باردارى  


1. ماه اول ، هر روز ناشتا به مقدار دو عدد خرما بخورد و به آن سوره قدربخواند.
2. ماه دوم ، هر روز ناشتا كمى عناب بخورد و به آن سوره توحيدبخواند.
3. ماه سوم ، هر روز يك عدد سيب بخورد و به آن سوره آية الكرسى بخواند.
4. ماه چهارم ، هر روز انجير بخورد و به آن سوره تين بخواند.
5. ماه پنجم ، هر روز يك عدد تخم مرغ بخورد و به آن سوره حمدبخواند.
6. ماه ششم ، هر روز انار بخورد و به آن سوره انا فتحنابخواند.
7. ماه هفتم ، هر روز به بخورد و به آن سوره يس بخواند.
8. ماه هشتم ، هر روز مقدارى نبات و زعفران را بكوبد و به آن سوره نصربخواند.
9. ماه نهم ، هر روز شير و خرما بخورد و به آن سوره دهربخواند.
زمانى كه نوزاد تكان خورد، سوره توحيد بخواند و صلوات بفرستد. همچنين در طول دوران باردارى هر روز دعاى عهد، زيارت عاشورا و دعاى توسل را بعد از نماز صبح بخواند.
هر روز چهار مرتبه سوره توحيد بخواند و در طول اين دوران يك بار اين قرآن را ختم كند و در ماه آخر براى راحتى زايمان ، سوره مريم را بخواند. ضمنا در طول اين دوران بايد چهل روز سوره يوسف و چهل روز سوره انعام را بخواند.

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 21:14 | | لینک به این مطلب
دوشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۶
:. سفارشهای اسلام در مورد کودکان .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

اسلام در مورد تربيت كودكان سفارشاتى دارد كه عبارتند از:  

1. اسلام ، خير خوبى را براى فرزندان توصيه مى كند و دستور مى دهد كه آنها را دوست بدارند و به وعده هايى كه به آنها مى دهند، وفا كنند. چرا كه در حديثى از پيامبر صل الله عليه و آله آمده است كه كودكان گمان مى كنند كه شما روزى آنها را مى دهيد.(85)
2. اسلام توصيه مى كند كه فرزندان خود را ببوسيد. مردى نزد پيامبر صل الله عليه و آله آمد و عرض كرد: من هرگز فرزندم را نبوسيده ام . وقتى رفت پيامبر صل الله عليه و آله فرمودند: اين مرد نزد من از اهالى دوزخ است . در حديثى ديگر از پيامبر صل الله عليه و آله نقل شده است : هر كس فرزند خود را ببوسد، خداوند حسنه اى براى او مى نويسد.(86)
3. اسلام توصيه كرده است كه ميان كودكان برابرى و عدم تمايز برقرار كنيد. پيامبر صل الله عليه و آله مردى را ديد كه يكى از دو پسرش را مى بوسد و ديگرى را رها مى كند. پس به فرمودند: آيا ميان آن دو برابرى برقرار نمى كنى ؟!(87)
4. پيامبر صل الله عليه و آله درباره اداى حقوق كودكان الگوى جهانيان است . در روايتى آمده است كه رسول خدا صل الله عليه و آله نماز ظهر را با مردم گذارد و دو ركعت پايانى را سبك برگزار كرد. وقتى پيامبر از نماز فارغ شد، مردم گفتند: آيا در نماز چيزى پيش آمد؟ فرمودند: چه چيزى ؟ گفتند: دو ركعت پايانى نماز را سبك برگزار كرديد! پيامبر صل الله عليه و آله فرمود: آيا گريه كودك را نشنيديد؟.(88)
5. اسلام براى تربيت ، سه مرحله مقرر كرده است و هر مرحله هفت سال است . امام صادق عليه السلام مى فرمايند: بچه هفت سال بازى مى كند، هفت سال علم و قرآن مى آموزد و هفت سال حلال و حرام را مى آموزد. همچنين مى فرمايند: بگذار فرزندت به شش سالگى برسد و سپس هفت سال او را نزد خود نگهدار و چنان كه مى خواهى او را ادب كن . پس اگر پذيرفت و شايستگى يافت ، چه بهتر، وگرنه او را رها كن .(89)
6. در روايتى آمده است كه اگر پسران شش ساله شدند، مى بايد با يكديگر در يك لحاف نخوابند. همچنين در روايت ديگر وارد شده است كه پسران و دختران كه ده ساله شوند، رختخواب ايشان را بايد جدا كنند.(90)
7. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: به فرزندان خود به زودى احاديث را ياد بدهيد كه مخالفان ايشان را گمراه نكنند.(91)
8. رسول خدا صل الله عليه و آله فرمودند: حق فرزند پسر بر پدر آن است كه نام نيك برايش تعيين كند و به او قرآن بياموزد؛ او را ختنه كند و به شنا ياد دهد و اگر فرزندش دختر است ، نام نيك برايش تعيين كند و به او سوره نور را ياد دهد؛ سوره يوسف نياموزد و او را در بالاخانه ها جا ندهد و او را زود به خانه شوهر فرستد. پس حضرت فرمودند: هر كه فرزند خود را فاطمه ناميد، او را دشنام ندهد، نفرين نكند و كتك نزند.(92)
9. در حديثى از حضرت اميرالمومنين عليه السلام آمده است : چربى و كثافت دست و صورت اطفال را در هر شب ، پيش از خواب بشوييد كه شيطان مى آيد و ايشان را بو مى كند و آنها در خواب مى ترسند و ملائكه نويسندگان اعمال ، متاءذى (اذيت ) مى شوند.(93)
10. از مسائلى كه پدر و مادر بايد در تربيت فرزندان دقت و رعايت كنند، ياد دادن ادب ، نظافت و بهداشت است و بايد فرزندان را با اين مسائل اسلامى بار آورند.(94)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 9:50 | | لینک به این مطلب
یکشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب شيردهى و تربيت فرزند .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب شيردهى و تربيت فرزند  

1. از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمودند: مدت شيرخوارگى بيست و يك ماه است و كمتر از آن ستم بر كودك است .(74)
2. اميرالمومنين عليه السلام مى فرمايند: بنگريد چه كسى به كودكانتان شير مى دهد كه كودك با آثار روانى همان شير به جوانى مى رسد.
3. پيامبر اكرم صل الله عليه و آله مى فرمايند: نگذاريد زن احمق يا زنى كه چشم او ضعيف است به فرزندانتان شير دهد كه شير اثر وضعى دارد.
(75)
4. امام باقر عليه السلام مى فرمايند: به كودكانتان از شير زن زيبا و خوشرو بخورانيد، نه شير زن زشت رو را كه شير، اثر وضعى دارد.(76)
5. براى شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر اوست و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد؛ خوب است كه شوهر مزد بدهد.(77)
6. مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى ، داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد.(78)
7. مكروه است دايه اى بگيرند كه بچه اى كه دارد از زنا به دنيا آمده باشد.(79)
8. مستحب است از زن ها جلوگيرى كنند تا هر بچه اى را شير ندهند. زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعدا دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.(80)
9. مستحب است پدر و مادر درباره از شير گرفتن فرزند با يكديگر مشورت و رايزنى كنند.(81)
10. اسلام به والدين توصيه مى كند كه گريه كودكانشان را تحمل كنند و آنها را از آن كه به خاطر گريه ، كودكان خود را بزنند، منع مى كند. پيامبر اسلام صل الله عليه و آله در روايتى فرمودند: به خاطر گريه ، كودكان خود را نزنيد. گريه آنها در طول چهار ماه ، شهادت به يگانگى اللّه است و در چهار ماه ديگر درود بر پيامبر صل الله عليه و آله و خاندان او و در چهار ماه بعد دعا براى پدر و مادرشان مى باشد.(82)
11. سنت پيامبر صل الله عليه و آله شير دادن به كودك را تشويق مى كند. پيامبر صل الله عليه و آله در حديث شريفى پيرامون اجر زن شيرده فرمودند: هر گاه زنى كودكى را شير دهد، هر مكيدن كودك برابر است با آزاد كردن فرزندى از فرزندان اسماعيل و هر گاه از شير دادن او فارغ شد، فرشته اى بزرگوار به پهلوى او مى زند و مى گويد: كار را از سر گير كه خداوند تو را بخشيده است .(83)
12. امام صادق عليه السلام به زن شيرده توصيه مى كنند كه از دو پستان به نوزاد شير دهد. چرا كه شير يكى از پستان ها به منزله خوراك (طعام ) و ديگرى به منزله آب براى كودك است . (84)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 14:43 | | لینک به این مطلب
شنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب نام گذارى فرزند .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب نام گذارى فرزند

 
1. دين اسلام مى گويد كه كودك را پيش از تولد - حتى اگر سقط شود - نامگذارى كنند. اميرالمؤ منين عليه السلام مى فرمايند: پيش از آنكه فرزندتان به دنيا آيد او را نام گذارى كنيد. اگر نمى دانيد كه دختر است يا پسر، او را به نام هايى بناميد كه هم براى پسر است و هم براى دختر. فرزند سقط شده وقتى در روز قيامت پدرش را ديدار كند به او مى گويد: تو بر من نامى ننهادى ، در حالى كه پيامبر صل الله عليه و آله محسن را پيش از تولد نام نهاد.(71)
2. مستحب است كه نام ، نيكو باشد و اين نخستين احسان از سوى پدر بر فرزند است . امام باقر عليه السلام مى فرمايند: راست ترين اسم ها آن است كه با عبوديت همراه باشد و بهترين اسامى از آن پيامبران است
؛ پس ‍ اسم هايى مثل عبدالرحمن ، عبدالكريم ، عبداللّه و... راست ترين اسامى و محمد، ابراهيم ، نوح ، عيسى و موسى بهترين نام ها هستند. پيامبر صل الله عليه و آله مى فرمايند: خاندانى نيست كه در ميان آنها نام پيامبرى باشد، مگر آنكه خداوند عز و جل فرشته اى را براى آنها گماشته كه بام و شام ، آنها را تقديس مى كند.
3. مستحب است فرزند پسر - بر پايه سنت امامان - تا هفت روز (محمد) ناميده شود و سپس اگر خواستند، مى توانند هر نامى را كه دوست دارند بر او بگذارند. پيامبر صل الله عليه و آله در حديث شريفى مى فرمايند: خداوند به هر كس سه پسر بدهد و نام يكى از آن سه را محمد نگذارد با من بى مهرى كرده است . در حديثى از ابوالحسن عليه السلام رسيده است : فقر به خانه اى وارد نمى شود كه در آن نام محمد، على ، حسن ، حسين ، جعفر، طالب و يا عبداللّه باشد و اين چنين است كه اگر در ميان زنان نام فاطمه يافت شود.
(72)
4. بر پايه روايت منقول از امام صادق عليه السلام ، اسلام خوش نمى دارد كسى با نام غير حقيقى همچون حكم ، حكيم ، خالد و مالك ناميده شود.(73)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 14:8 | | لینک به این مطلب
پنجشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب و سنن ولادت .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب و سنن ولادت

  
1. از سنتها و آداب اسلام پيرامون نوزاد، گفتن اذان و اقامه در دو گوش ‍ اوست . پيامبر صل الله عليه و آله مى فرمايند: كسى كه خداوند به او فرزندى داد، بايد در گوش راستش اذان و در گوش چپ او اقامه گويد كه اين كار او را از شيطان رجيم محفوظ مى دارد.
2. مستحب است كه پيش از اذان و اقامه كام كودك را با خرما بگيرند؛ چنان كه پيامبر صل الله عليه و آله با حسن و حسين عليهماالسلام چنين كرد.
3. عقيقه كردن نوزاد بعد از تولد مستحب است ؛ يعنى اين كه گوسفند، گاو يا شترى را قربانى نمايند و پس از ذبح ، آنچه خواستند با آن انجام دهند.
4. از امام صادق عليه السلام نقل است كه مكروه است پدر و مادر نوزاد از گوشت عقيقه بخورند.
5. اسلام دستور مى دهد كه پسر را در روز هفتم ولادت ختنه كنند و فرزندى هم كه ختنه شده به دنيا آمده باشد را مستحب است كه تيغ از موضع ختنه بگذرانند.
6. مستحب است هنگام ختنه و عقيقه دعاى وارده خوانده شود.
(67)
7. رسول خدا صل الله عليه و آله فرمودند: اول چيزى كه زن زائيده بايد بخورد رطب است ؛ چنان كه حق تعالى به حضرت مريم بعد از زائيدن حضرت عيسى عليه السلام فرمود كه رطب بخورد. اين كار باعث مى شود فرزند او بردبار شود.(68)
8. مكروه است كه نوزاد را در ابتداى ولادت در جامه زرد بپيچند و سنت آن است كه او را در جامه سفيد بپيچند.
9. مستحب است كه در روز هفتم ، سر نوزاد را بتراشند و موى سرش را با نقره يا طلا بكشند و آن نقره و طلا را صدقه بدهند.
10. مستحب است عقيقه پسر، نر و عقيقه دختر، ماده باشد.
11. مستحب است كه اگر نوزاد دختر است ، در روز هفتم گوش (نرمه گوش ) او را سوراخ نمايند.
(69)
12. مستحب است كه بعد از ولادت به شرط ايمنى از ضرر، نوزاد را بشويند.(70)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 14:7 | | لینک به این مطلب
چهارشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۶
:. مستحبات و مكروهات مراسم ازدواج و زفاف .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مستحبات و مكروهات مراسم ازدواج و زفاف  


1. خواندن خطبه پيش از عقد مستحب است و بهتر است شامل حمد و ثناى خداوند و توصيه به تقوا باشد. شايسته است هر آنچه را زن و شوهر و حضار نياز دارند، مانند اصول دين و محاسن اخلاق و آداب در خطبه يادآورى شود.(55)
2. در حديثى از امام صادق عليه السلام منقول است كه هر گاه كسى اراده خواستگارى كرد، دو ركعت نماز بگزارد و حمد اللهى بگويد و دعاى وارده براى طلب ازدواج و همسر نيكو را بخواند.(56)
3. در حديثى معتبر آمده است كه مستحب است ازدواج در شب واقع شود.(57)
4. در حديثى آمده است كه خوب است عقد در ماه شوال خوانده شود.(58)
5. خوب است هنگام عقد، قمر در عقرب نباشد. چرا كه اگر چنين باشد، زن و مرد عاقبت نيكو نبينند.(59)
6. از اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه روز جمعه براى خواستگارى و نكاح خوب است . (60)
7. مستحب است كه در موقع ازدواج گواهانى را بر آن گرفت تا نسب و ارث ثابت گردد.(61)
8. مستحب است در ازدواج (آن هم به دور از زياده روى و ريا) وليمه داده شود و بايد از اين طعام به فقرا نيز داده شود و تنها به توانگران و شخصيت ها محدود نشود. از پيامبر صل الله عليه و آله روايت شده است كه فرمودند: اطعام هنگام ازدواج از سنتهاى پيامبران است . همچنين فرمودند: وليمه در روز نخست ، حق است ، در روز دوم نيكى و افزون بر آن ريا و شهرت طلبى است .
9. مستحب است كه دادن وليمه در روز و ازدواج در شب باشد.
10. اسلام خوش نمى دارد ساعات گرمى براى زفاف برگزيده شود.
11. ازدواج هنگام محاق ماه (روزهاى پايانى ماه هاى قمرى ) نيكو نيست . امام حسن عسگرى عليه السلام مى فرمايد: كسى كه هنگام محاق ماه ازدواج كند بايد تسليم سقط جنين شود.
12. مستحب است كه مرد هنگام آميزش و دخول ، وضو داشته باشد و دعاهاى وارده را بخواند.
13. هنگام نزديكى شايسته نيست كه زن را به شتاب اندازد و تا وقتى كه نياز زن برآورده نشده ، نبايد او را رها سازد.
14. مستحب است اگر مردى با ديدن زنى ديگر غريزه اش به هيجان آمد، سراغ همسر خويش برود و از او كام بگيرد. امام على عليه السلام فرمودند: هر گاه از شما زنى را ديد كه از او خوشش آمد، از زن خود كام گيرد. زيرا زن او همان دارد كه آن زن دارد. پس نبايد در قلبش براى شيطان راهى قرار دهد كه نگاه او را از زنش متوجه آن ديگرى كند.
پيامبر صل الله عليه و آله مى فرمايند: اى على ! با شهوت زن ديگرى با همسرت نزديكى مكن . زيرا در اين صورت من بيم دارم كه اگر نطفه فرزندى منعقد گردد، كودك شما نامرد و بى عقل باشد.
(62)
15. برخى از فقها هنگام ميل و رغبت زن ، آميزش با او را مستحب مى دانند و حديث پيامبر صل الله عليه و آله را مى آورند كه به مردى فرمود: آيا با روزه وارد صبح شدى ؟ عرض كرد: خير. فرمود: پس تهيدستى را اطعام كردى ؟ عرض كرد: خير. پيامبر صل الله عليه و آله فرمودند: پس نزد همسرت برو و با او آميزش كن كه آن براى تو به منزله صدقه است .
16. نگاه كردن به شرمگاه همسر در هنگام آميزش كراهت دارد.
17. سخن گفتن در حال آميزش كراهت دارد. چرا كه براى فرزند، لالى را در پى دارد.
18. نگاه كردن به فرج زن در هنگام آميزش مكروه است . زيرا براى فرزند، كورى به بار مى آورد.
19. آميزش در زير آسمان نيز مكروه است .
20. مستحب است كه هر يك از زن و شوهر پس از جماع براى پاك كردن خود از دستمالى جداگانه استفاده كنند و يك دستمال به كار نبندند. پيامبر اسلام صل الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام مى فرمايند: با همسرت نزديكى مكن مگر آن كه تو دستمالى داشته باشى و او دستمالى و خود را با يك دستمال تميز نكنيد تا مبادا شهوت روى شهوت قرار نگيرد كه اين كار دشمنى ميان شما را در پى دارد.
21. به هنگام حصر- يعنى نيازى كه انسان را به شتاب اندازد - جماع كراهت دارد. امام صادق عليه السلام فرمودند: انسانى كه خضاب كرده جماع نمى كند. راوى عرض كرد: فدايت گردم ! چرا انسان خضاب كرده جماع نمى كند؟ فرمودند: زيرا در حصر است .
22. بلافاصله بعد از خوردن غذا و با شكم پر نبايد همبستر شد. امام صادق عليه السلام فرمودند: سه چيز بدن را ويران مى كند و چه بسا آدمى را بكشد: با شكم پر به حمام رفتن ، با شكم پر با همسر آميزش كردن و ازدواج با پيرزنان .
(63)
23. از امام باقر عليه السلام پرسيدند: آيا زمانى وجود دارد كه جماع حلال در آن مكروه باشد؟ حضرت عليه السلام فرمودند: آرى ، بين طلوع فجر و طلوع آفتاب ، از غروب آفتاب تا غروب شفق (سرخى آسمان )، در شب و روز خسوف و كسوف (ماه گرفتگى و خورشيد گرفتگى )، در شب يا روزى كه باد سياه يا سرخ يا زرد بوزد و هنگامى كه زمين لرزه پيش آيد، جماع حلال مكروه است .
24. پيامبر صل الله عليه و آله از اين كه در شب اول ماه هاى قمرى همبسترى كنند، نهى مى فرمايد و به على عليه السلام مى فرمايند: اى على ! در شب اول ماه ، شب نيمه ماه و شب آخر ماه همبسترى مكن ! زيرا هر كس چنين كند، بيم آن مى رود كه فرزندش كودن گردد.
25. از نظر اسلام كراهت دارد كه مرد بلافاصله بعد از بازگشت از سفر، شبانگاه بر خانواده اش وارد شود. پس بهتر است تا صبح شكيبايى كند.
26. كراهت دارد كه مرد شب مسافرت كه غالبا با اضطراب همراه است و احتمال ضعف مى رود با همسرش همبستر شود. پيامبر صل الله عليه و آله فرمودند: اى على هنگامى كه براى سفرهاى كوتاه به مدت سه شبانه روز از خانه خارج مى شوى با همسرت درنياميز كه اگر فرزندى از شما پديد آيد، يار ستمگر خواهد شد.
27. اسلام دستور مى دهد كه همبستر شدن در پنهان صورت پذيرد، نه در حضور هوو يا فرزندى كه صداى آنها را مى شنود و اندامشان را مى بيند.
از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: پيامبر صل الله عليه و آله فرموده است : سوگند به خدايى كه جان من در يد قدرت اوست ، اگر مردى با زنش درآميزد در حالى كه كودكى بيدار آن دو را مى بيند و صدايشان را مى شنود و صداى نفسهاى زن و شوهر به گوش او مى رسد، اين كودك روى رستگارى نخواهد ديد؛ پس اگر پسر باشد، زناكار خواهد شد، و اگر دختر شد، زانيه خواهد شد. اين حديث مى افزايد: هر گاه على بن الحسين عليه السلام آهنگ همبستر شدن داشت ، در را مى بست و پرده ها را مى انداخت و خدمتگزاران را بيرون مى كرد.
28. جماع كردن روى بام ساختمان يا در برابر خورشيد يا زير درختان ميوه دار مكروه است .
29. همبستر شدن رو به قبله يا پشت به قبله ، و در حال برهنگى كامل و در كشتى يا بر سر راه كراهت دارد.
30. جماع كردن در حالت ايستاده نيز مكروه است . زيرا در احاديث آمده است كه اين عمل ، كار دراز گوشهاست .
31. جماع كردن پس از احتلام (جنب شدن ) نيز مكروه است . از احاديث استفاده مى شود كه اين كار باعث پديد آمدن فرزند ديوانه مى شود.
32. اسلام دستور مى دهد كه هنگام مباشرت و جماع به خدا توجه شود و از شر شيطان به او پناه برده شود.
33. اسلام توصيه مى كند كه پيش از مباشرت با زن حامله ، وضو گرفته شود.
34. اسلام از اين كه مرد براى مدتى با همسرش آميزش جنسى نداشته باشد، نهى كرده است . چه بسا اين كار موجب فساد و تباهى زن گردد.
35. نزديكى كردن از پشت زنان كراهت دارد.
(64)
36. جماع كردن در شب اول ماه رمضان مستحب است .
37. جماع كردن در شب عيد فطر كراهت دارد كه اگر فرزندى بوجود آيد، شرى بسيار از او ظاهر شود.
38. جماع كردن در شب عيد قربان كراهت دارد كه اگر فرزندى بوجود آيد، شش انگشت يا چهار انگشت در دست خواهد داشت .
39. جماع كردن در بين اذان و اقامه مكروه است كه اگر فرزندى بوجود آيد، در ريختن خون جرى خواهد شد.
40. جماع كردن در شب مكروه است كه اگر فرزندى حاصل شود، شوم باشد و در رويش نشان سياهى پديد آيد.
41. آميزش در شب دوشنبه مستحب است ، چرا كه اگر فرزندى پديد آيد، حافظ قرآن و راضى به قسمت خدا باشد.
42. نزديكى نمودن در شب سه شنبه استحباب دارد. زيرا اگر فرزندى حاصل شود، دهانش خوشبو، دلش رحيم ، دستش جوانمرد و زبانش از غيبت و بهتان پاك باشد.
43. آميزش و نزديكى در شب پنج شنبه مستحب است و اگر فرزندى حاصل شود، حاكمى از حكام شريعت يا عالمى از علما باشد و اگر در روز پنج شنبه ، وقتى كه آفتاب در ميان آسمان باشد نزديكى شود و فرزندى پديد آيد، شيطان نزديك او نشود تا پير شود و خداوند سلامتى در دنيا و دين را به او روزى مى كند.
44. مجامعت در شب جمعه مستحب است و اگر فرزندى حاصل شود، خطيب و سخنگو گردد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع شود و فرزندى به وجود آيد از دانايان مشهور شود.
45. جماع كردن در ساعات اول شب كراهت دارد. زيرا اگر اگر فرزندى به وجود آيد، بيم آن است كه ساحر شود و دنيا را بر آخرت ترجيح دهد.
46. در حديثى از اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه هر گاه كسى را دردى در بدن به هم رسد يا حرارت بر مزاجش غالب شود، پس با زن خود جماع كند تا ساكن شود.
47. جماع كردن در حالى كه انگشترى همراه مرد يا زن باشد كه نام خدا بر آن نقش كرده باشند، كراهت دارد.
(65)
48. جماع كردن در سفر در صورتى كه آب غسل نداشته باشند، مكروه است .(66) لازم به ذكر است كه اسلام در دوران باردارى مراقبتهاى زيادى را را براى مادر چه از نظر معنوى ، چه بهداشتى و چه تغذيه سفارش كرده است ؛ همچنين اسلام سفارشاتى از نظر معنوى و تغذيه پدر، جهت پدر شدن دارد.

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 12:14 | | لینک به این مطلب
سه شنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب انتخاب همسر .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب انتخاب همسر  


1. ديندارى مهم ترين ويژگى همسر است . امام صادق عليه السلام مى فرمايند: هر گاه مردى به سبب جمال يا مال زنى با او ازدواج كند به همان واگذار مى شود و هر گاه به خاطر دينش با او ازدواج كرد، خداوند مال و جمال را نيز به او عطا كند. (50)
2. اسلام ازدواج با فاميل را تشويق مى كند. امام زين العابدين عليه السلام مى فرمايند: كسى كه براى خدا وصله رحم ازدواج كند، خداوند تاج فرشتگان را بر سر او مى نهد. (51)
3. اسلام همواره تشويق مى كند كه مرد با زنى ازدواج كند كه توانايى بچه دار شدن را داشته باشد، نه زنى كه نازا باشد، ولو آن كه آن زن ، زيبا و خوش سيما باشد.
امام محمد باقر عليه السلام مى فرمايند: بدانيد كه زن سياه اگر زايا باشد نزد من محبوب تر از زن زيباى نازا است .
(52) البته اسلام از جنبه زيبايى نيز غافل نيست و دستور مى دهد كه مرد مسلمان با زن زيبايى ازدواج كند كه مؤ من باشد و فرزند بسيار آورد. (53)
4. خردمندى از ديانت است . لذا از نظر شرع مكروه است كه انسان زن نادان و احمقى را به همسرى بگيرد. اميرالمومنين عليه السلام مى فرمايند: از ازدواج با زن احمق بپرهيزيد. زيرا همراهى با او موجب بلا و فرزندش ‍ موجب تباهى است .(54)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 14:25 | | لینک به این مطلب
دوشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۶
:. آداب ازدواج و احكام خانواده .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب ازدواج و احكام خانواده

 
ازدواج يك مسئوليت است و انسان بايد مسئوليت خويش را به بهترين وجه انجام دهد.
امام صادق عليه السلام فرمودند: هنگامى كه يوسف صديق عليه السلام برادرش ، بنيامين را ديدار كرد، پرسيد: اى برادر، چگونه توانستى پس از من با زنى ازدواج كنى ؟! بنيامين جواب داد: پدرم به من دستور داد و گفت كه اگر مى توانم نسلى داشته باشم كه زمين را با تسبيح الهى زنده كند، چنان نمايم .
همين مفهوم در روايتى از پيامبر صل الله عليه و آله نيز رسيده است : چه چيز مؤ من را باز مى دارد از اين كه خانواده اى بگيرد تا خداوند نسلى را روزى او كند كه زمين را با لا اله الا اللّه سنگين سازد؟.
به همين دليل عزب (مجرد بودن ) مكروه است . در حديثى از پيامبر صل الله عليه و آله آمده است : پست ترين مردگان شما عزب ها هستند.
عده اى از ترس فقر ازدواج را به ازدواج مى اندازند. اين عده نمى دانند كه ترسشان از فقر، خود، سوءظنى به خدا است . چرا كه در آيه كريمه آمده است :
وانكحوا الاايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امامكم ان يكونوا فقرا يعنهم اللّه من فضله و اللّه واسع عليم (48)
مردان و زنان بى همسر را همسر دهيد و همچنين اگر غلامان و كنيزان صالح و درستكارى فقير و تنگدست باشند، خداوند آنها را با فضل خود بى نياز مى سازد و خداوند گشايش دهنده و آگاه است .
بنا براين اگر ترس از فقر مانع ازدواج شود، در واقع بدگمانى نسبت به شان خداوند خواهد بود.
(49)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 18:33 | | لینک به این مطلب
یکشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۶
:. مؤمن هميشه پنج چيز براى انجام آداب به همراه دارد .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مؤمن هميشه پنج چيز براى انجام آداب به همراه دارد  

1. سجاده
2. تسبيح سى و چهار دانه
3. مسواك
4. شانه
5. انگشتر عقيق
(47)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 12:11 | | لینک به این مطلب
جمعه یازدهم خرداد ۱۳۸۶
:. آدابى كه فشار قبر را از زنان برمى دارد .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

 آدابى كه فشار قبر را از زنان برمى دارد

1. صبر كردن بر غيرت شوهر
2. صبر كردن بر بدخلقى شوهر
3. بخشيدن مهريه به شوهر؛ خداوند براى هر يك از اين زنان پاداش هزار شهيد و عبادت يك سال را مى نويسد .
(46)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 11:17 | | لینک به این مطلب
چهارشنبه نهم خرداد ۱۳۸۶
:. آدابى كه موجب امن از عذاب قبر مى شوند .:

 بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آدابى كه موجب امن از عذاب قبر مى شوند  

1. ياد دادن و ياد گرفتن خير
2. تمام كردن ركوع در نماز
3. شاد كردن قلب مؤ من
4. لباس پوشاندن به مؤ من
5. خواندن سوره و الذاريات
6. خواندن سوره نساء هر جمعه
7. خواندن سوره حم زخرف
8. خواندن آية الكرسى
9. چهار مرتبه حج رفتن
10. مردن در روز جمعه
(45)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 14:29 | | لینک به این مطلب
سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۶
:. آدابى كه باعث آمرزش انسان مى شوند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آدابى كه باعث آمرزش انسان مى شوند  

1. مصافحه كردن با مؤ من
2. جارو كردن مسجد
3. روشن كردن چراغ در مسجد
4. عيادت مريض
5. مريض شدن
6. شركت در تشييع مسلمان
7. روزه مستحبى گرفتن
8. غذا دادن به گرسنه
9. صلوات فرستادن
10. زياد سجده كردن
11. به دست كردن انگشتر عقيق سرخ
(44)
12. احترام به مهمان مؤ من

 

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 14:26 | | لینک به این مطلب
دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶
:. مكروهاتى كه موجب غم و اندوه مى شوند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مكروهاتى كه موجب غم و اندوه مى شوند  

1. پوشيدن كفش سياه رنگ
2. نشستن در آستانه در
3. گذشتن از ميان گوسفندان
4. ايستاده شلوار پوشيدن
5. پاك كردن دست و رو با دامن (لباس )
6. ميل و رغبت به دنيا
(42)
7. كندن موى ريش با دندان
8. غذا خوردن با دست چپ
9. راه رفتن روى پوست تخم مرغ
10. طهارت گرفتن با دست راست
11. بازى كردن با ريگ
12. به بازى بردن ميمون
(43)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 14:42 | | لینک به این مطلب
یکشنبه ششم خرداد ۱۳۸۶
:. آدابى كه موجب نشاط و مسرت مى شوند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آدابى كه موجب نشاط و مسرت مى شوند  

1. خواندن سوره يس
2. تراشيدن موى زير شكم
3. اسب سوارى
4. كمك به مسلمانان
5. هنگام غسل
6. ناخن گرفتن
7. شستشوى بدن
8. مسواك زدن
9. شانه زدن به ريش
10. وضو گرفتن
11. استعمال بوى خوش
12. نظر كردن به سبزه و گياه
13. پوشيدن كفش زرد رنگ
14. تراشيدن موى پشت گردن
15. پوشيدن لباس پاكيزه
16. شستن سر با سدر
17. زدودن غصه از دل مؤ من
18. شستن سر
19. گفتن لا حول و لا قوة الا بالله
20. استغفار نمودن
21. بسيار گفتن يا رؤ وف يا رحيم
22. زيارت امام حسين عليه السلام
23. خوردن انگبين
24. خوردن گوشت
25. خوردن زيتون
26. خوردن به
27. خوردن انگور سياه
28. خوردن ميوه جات در اوايل فصلشان
29. شانه كشيدن به سينه پس از شانه كردن سر يا ريش
(41)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 12:49 | | لینک به این مطلب
شنبه پنجم خرداد ۱۳۸۶
:. مكروهاتى كه موجب بيمارى بدن مى شوند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مكروهاتى كه موجب بيمارى بدن مى شوند  

1. خوردن بين نهار و شام
2. ايستاده آب خوردن در شب
3. شام نخوردن
4. پرخورى
5. آشاميدن آب در بين غذا خوردن
6. نشستن در آفتاب
7. خوردن گوشت خام
8. نشستن در جاى نمناك
9. آب خوردن زياد
10. بالا رفتن از پله ها
11. مجامعت با زن سالخورده
12. زياد ماهى خوردن
13. خوردن چوبك
14. غم و غصه خوردن
(40)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 22:4 | | لینک به این مطلب
جمعه چهارم خرداد ۱۳۸۶
:. آدابى كه موجب صحت بدن مى شوند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آدابى كه موجب صحت بدن مى شوند  

1. روزه گرفتن
2. مسافرت كردن
3. خوددارى كردن از انداختن آب دهان در مسجد
4. كم خوردن
5. خوردن آب به حال ايستاده در روز
6. نخوردن طعام مگر وقتى كه گرسنه باشد
7. دست كشيدن از خوردن در حالى كه هنوز سير نشده باشد
8. جويدن طعام به طور كامل پيش از فرو دادن
9. دفع بول و غايط در وقت خواب
10. كم آب خوردن
11. خوردن ميوه در اوايل فصل آنها
12. حفظ نمودن خود از سرما در فصل پاييز و حفظ نكردن از سردى هوا در بهار
13. خوردن بيست و يك دانه مويز سرخ هر صبح ناشتا
14. خوردن آب باران
15. شستشوى دست ها پيش از خوردن غذا
16. ريختن آب سرد به قدمها بعد از خارج شدن از حمام
17. خوردن سه كف از آب گرم حمام
18. به جا آوردن حج و عمره
19. خواندن نماز شب

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 19:59 | | لینک به این مطلب
پنجشنبه سوم خرداد ۱۳۸۶
:. مكروهاتى كه موجب فقر و تنگدستى مى شوند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مكروهاتى كه موجب فقر و تنگدستى مى شوند 

1. غذا خوردن در حال جنابت
2. ايستاده شانه زدن
3. خوابيدن پيش از طلوع آفتاب
4. مشخص نكردن درآمد و خرج و عدم اعتدال در زندگى
5. گوش دادن زياد به آواز
6. ادرار در حمام
7. خلال كردن با چوب گز
8. گذاشتن خاكروبه در خانه
9. خوابيدن بين نماز مغرب و عشا
10. خوابيده غذا خوردن
11. وجود تار عنكبوت در خانه
12. عدم شستشوى دست ها در وقت غذا خوردن
13. اهانت به خرده هاى نان
14. نشسته گذاشتن ظروف
15. قرار ندادن سرپوش روى ظرف آب
16. خريدن نان از فقرا
17. لعنت كردن اولاد
18. سوزاندن پوست پياز و سير
19. نشستن بر درگاه و آستانه خانه
20. به حال برهنه برخاستن از بستر و بول كردن
21. جارو كردن خانه هنگام شب
22. جارو كردن خانه با پارچه يا لباس
23. شستن اعضاء بدن در مستراح و بيت الخلاء
24. خشك كردن اعضاى با دامن يا آستين لباس
25. غذا خوردن بعد از آروغ زدن (در حال سيرى )
26. شستن دست ها با خاك
27. دوختن لباس در حالى كه بر بدن است
28. پدر و مادر را با اسم صدا زدن
29. جلوتر از بزرگان و پيرها راه رفتن
30. چراغ را با نفس (فوت ) خاموش كردن
31. نوشتن با قلم شكسته و گره دار
32. عمامه پيچيدن در حال نشستن
33. در حالت ايستاده شلوار پوشيدن
34. ناخن را با دندان چيدن
35. وضو گرفتن در مستراح و آبريزگاه
36. شانه كردن با شانه شكسته
37. دعا نكردن براى پدر و مادر
38. سبك شمردن نماز
39. تنبلى و سستى در كارها
40. عجله كردن در خروج از مسجد
41. صبح زود به بازار رفتن
42. دير از بازار خارج شدن و تا هنگام شب ماندن
43. رد كردن فقير در هنگام شب
44. اظهار فقر و تنگدستى نمودن
45. زياد حرف زدن
46. زندگى كردن در خانه كوچك
(39)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 12:8 | | لینک به این مطلب
چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۸۶
:. آدابى كه موجب وسعت رزق مى شوند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آدابى كه موجب وسعت رزق مى شوند  

1. صدقه دادن
2. شستن دست پيش از غذا
3. شستن ظرف خوراك و غذا
4. خوش خلقى
5. خوشرفتارى با همسايه
6. احسان كردن زياد به والدين
7. خوبى نيت
8. جاروب كردن خانه
9. شستن سر با خطمى
10. شانه كردن مو
11. جارو كردن درب خانه
12. گذاشتن سركه در خانه
13. گرامى داشتن ناتوان ها
14. ميانه روى در اقتصاد
15. خلال كردن
16. انگشتر عقيق در دست كردن
17. انگشتر ياقوت در دست كردن
18. انگشتر فيروزه در دست كردن
19. استغفار كردن
20. خواندن آية الكرسى
21. خواندن سوره يس
22. خواندن زيارت عاشورا
23. قرائت سوره واقعه در هر شب
24. توكل بر خدا
25. خوردن كاسنى
26. صبح زود به دنبال كسب رفتن
27. مداومت در وضو و طهارت
28. عفت كلام
29. ميهمانى دادن
30. وضو گرفتن قبل از غذا
31. كم حرفى
32. دعاى ديگران بر سر سفره
33. اقامه نماز با حالت خشوع
34. خط زيبا
35. دعا بر پدر و مادر
36. حضور در مسجد، قبل از اذان
37. حرف نزدن در توالت
38. حرف حق زدن
39. گرفتن ناخن و شارب هر جمعه
40. خواندن نماز شب
41. جواب دادن اذان گو (هر چه او مى گويد، تكرار كند. ممكن است مراد، نماز اول وقت باشد. چون اذان گو مردم را به نماز دعوت مى كند و اجابت او رفتن به نماز است .)
42. گفتن سى بار سبحان اللّه و بحمده و سبحان اللّه العظيم و بحمده
43. گفتن صد مرتبه لا اله الا اللّه الملك الحق المبين هر روز
44. سلام كردن و قل هو اللّه خواندن ، بعد از داخل شدن به منزل
45. گفتن لاحول و لا قوة الا بالله
46. انجام مستحبات نماز صبح و نماز وتر در نماز شب
47. خواندن سوره تبارك الذى هر روز صبح
48. جمع بين دو نماز مغرب و عشاء و ظهر و عصر
49. دعا كردن برادر مؤ من ، مؤ منى را در خلوت
50. خواندن سوره صافات در روزهاى جمعه
51. تعقيب خواندن بعد از نماز صبح و عصر
52. خوردن ريزه هاى طعام از كنار سفره
53. روشن كردن چراغ ، قبل از غروب
54. مداومت بر قرائت سوره قدر
(38)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 13:40 | | لینک به این مطلب
سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶
:. مكروهاتى كه عمر را تباه مى كنند .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

مكروهاتى كه عمر را تباه مى كنند  

1. خوردن غذا بر روى غذا
2. نوشيدن آب در حال ناشتا
3. آميزش با پيرزن
4. جماع در حمام
(37)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 19:21 | | لینک به این مطلب