دوشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۶
:. آداب نماز جمعه .:

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

 

آداب نماز جمعه 


دو ركعت است و مثل نماز صبح مى باشد. اين نماز داراى دو قنوت است . قنوت اول قبل از ركوع ركعت اول و قنوت دوم پس از ركوع ركعت دوم است . نماز جمعه داراى دو خطبه است كه مانند اصل نماز، واجب بوده و بايد توسط امام جمعه ايراد شود. بدون اين دو خطبه ، نماز جمعه محقق نمى شود و واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند.(376)
آداب و مستحبات نماز جمعه عبارتند از:
1. مستحب است كه در هنگام خطبه نماز جمعه ، مردم ساكت باشند و از حرف زدن بپرهيزند، كه صحبت كردن در وقت خطبه ها مكروه است .
(377)
2. مستحب است كه امام حمد و سوره را با صداى بلند بخواند.(378)
3. در ركعت اول بعد از حمد سوره جمعه و در ركعت دوم ، مستحب است كه سوره منافقون خوانده شود.(379)
4. مستحب است كه دو خطبه نماز جمعه ، در وقت ظهر خوانده شود.(380)
5. در خطبه اول مستحب است كه حمد الهى ، به لفظ جلاله (اللّه ) باشد.(381)
6. مستحب است كه در خطبه دوم ، امام جمعه پس از درود بر پيغمبر صل الله عليه و آله به ائمه معصومين نيز درود بفرستد و براى مومنين استغفار كند.(382)
7. مستحب است كه خطبه هاى منسوب به اميرالمومنين عليه السلام يا آنچه از ائمه معصومين عليهم السلام وارد شده انتخاب شود.(383)
8. شايسته است امام خطيب ، بليغ باشد و به تناسب اوضاع و احوال سخن بگويد و عبارات فصيح و روان به كار برد. مصالح اسلام و مسلمين را تشخيص بدهد. چنان شجاع باشد كه در راه خدا از ملامت و نكوهش ‍ احدى بيم به خود راه ندهد، از پرگويى و شوخى و بيهوده گويى بپرهيزد.(384)
9. مستحب است كه امام خطيب در زمستان و تابستان ، عمامه داشته باشد.(385)
10. مستحب است كه امام خطيب در زمستان و تابستان ، ردايى از برد يمنى يا (عدنى ) بپوشد و خود را بيارايد.(386)
11. مستحب است كه امام خطيب ، تميزترين لباس هاى خود را بپوشد و خود را خوش بو كند، به طورى كه با وقار و سكينه باشد.(387)
12. مستحب است كه امام قبل از خطابه ، هنگامى كه مؤ ذن اذان مى گويد او بر منبر نشسته باشد، تا اذان به پايان برسد.(388)
13. مستحب است كه امام جمعه هنگام صعود به منبر خطابه ، روبروى مردم بايستد و سلام كند، مردم نيز با چهره هاى خود از او استقبال كنند.(389)
14. مستحب است كه امام خطيب ، به چيزى از قبيل كمان و شمشير (اسلحه ) و عصا تكيه كند.(390)
15. مستحب است كه مردم نيز خود را روبروى امام خطيب قرار دهند.(391)
16. مستحب است كه امام خطيب در هنگام موعظه و سفارش به تقوا، صداى خود را چنان بلند نمايد كه همه حاضرين مواعظ او را بشنوند. در مجامع بزرگ نيز توسط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشويق و تحذير و مسائل مهمه را به گوش همگان برساند.(392)
17. مستحب است كه امام در حال خطبه ، سخنى غير مربوط به خطبه ها نگويد.(393)
18. مستحب است كه امام و مستمعين در حال خطبه ، واجد طهارت كامل (كه براى نماز معتبر است ) باشند.(394)
19. مستحب است كه ماءمومين در حال خطبه ، روبروى امام بوده و بيش از مقدارى كه در نماز مى توانند خود را از قبله منحرف كنند، رو بر نگردانند.(395)
20. احتياط مستحب آن است كه قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شوند مطمئن شوند كه در كمتر از حد مقرر، نماز جمعه ديگرى قبل از آنها و يا مقارن آنها برگزار نشده و نمى شود.(396) (حد مقرر يك فرسخ است ؛ نبايد در فاصله اى كمتر از يك فرسخى آن نماز جمعه ديگرى منعقد شود).(397)
21. مستحب است كه امام جمعه از شبهات اجتناب كند.
22. مستحب است كه امام جمعه ، مواظب بر نمازهاى خود در وقتشان باشد.
23. مستحب است كه امام جمعه محرمات حتى مكروهات را ترك نمايد.
24. مستحب است كه امام جمعه بر انجام اوامر الهى حتى مستحبات حريص باشد.
25. مكروه است كه خطيب در حال خطبه سخن ديگر غير از خطبه بگويد.
(398)
26. حرف زدن ماءمومين در هنگام ايراد خطبه ها مكروه است . (399)
آداب نماز آيات 
نماز آيات به واسطه چهار چيز واجب مى شود: اول : گرفتن خورشيد، دوم : گرفتن ماه ، اگر چه مقدار كمى از خورشيد و ماه گرفته شود و كسى هم از آن نترسد. سوم : زلزله اگر چه كسى هم نترسد. چهارم : رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها، در صورتى كه بيشتر مردم بترسند.(400)

نوشته شده توسط : : سید هادی : : در 10:24 | | لینک به این مطلب